شرکت تهران در آسیا (TDA) از بدو تاسیس با هدف حضور در عرصه سازندگی و پروزه های ملی و در خصوص و همچنین در صنایع مختلف فعالیت خود را در زمینه ی درب های اتوماتیک و پله های برقی و اتوماسیون ساختمانی آغاز کرده و یکی از فعال ترین شرکت های بخش خصوصی در این زمینه می باشد و تا به امروز گام های بلندی در این زمینه برداشته است و تا جامه عمل پوشاندن به برنامه بلند مدت خود لحظه ای از پای نخواهد نشست .

درب های اتوماتیک تهران در آسیا

رول آپ | درب رول آپ | رول آپ اتوماتیک | درب تاشونده | درب آلومینیومی اتوماتیک | درب تیغه ای اتوماتیک | درب گرد شونده | کرکره برقی | کرکره اتوماتیک | تیغه آلومینیومی اتوماتیک | درب رول آپ آلومینیومی | درب تیغه ای آلومینیومی


درب های اتوماتیک تهران در آسیا